رامین معمار

از وبلاگ

دیاتونیک ،زیر شاخه های آن، و نظام پیوند در موسیقی

گام دیاتونیک :

از آنجا که فاصله میان درجه ها در گروه گام های دیاتونیک یه دست و برابر نیست، و از آنجا که الگوی قرار گرفتن این فاصله در هر گونه با گونه دیگر متفاوت است، این گروه انواع گوناگونی را در بر میگیرد.

گام عنوان شده به دو رده تقسیم می شود: رده اول ،آن دسته از گام ها را شامل میشود. که فاصله ی میان درجه های متوالی آنها از فاصله ی دوگانه پرده و نیم پرده تشکیل شده باشد.

رده اول ،

ماژور، ((یا گام بزرگ)):

این گام با تکرار نت آغازین، هشت نت پایه دارد، و فاصله ی میان درجه های متوالی،که متشکل از پنج پرده و دو نیم پرده است، بر اساس الگوی زیر تنظیم شده است:

 

IپردهIIپردهIIIنیم پردهIVپردهVپردهVIنیم پردهVIII

از راست به چپ،

 

در گام دیتونیک بزرگ((ماژور))، فاصله ی میان درجه های مذکور همواره غیرقابل تغییر است، بدین منظور هرگاه درجه های نام برده شده تغییر کنند، دیگر متعلق به گام ماژور نیستند.

گام بزرگ بر روی همه ی نت قابل اجرا است.

یعنی هر کدام از نت ها قابلیت اجرا کردن گام بزرگ را دارد.

اما باید با استفاده از نیم پرده فواصل بالا را اعمال کنیم.

برای مثال در پایین گام ((ر)) ماژور توضیح داده شده است.

نظام پیوند در گام های بزرگ :

هرگاه الگوی گام بزرگ به دقت برسی شود.

دو تکه همانند و برابر در ان دیده می شود.

هر یک از تکه های بالا دانگ یا ((تتراکورد)) می نامند.

 

از مقایسه ی بالا در میاییم که دانگ اول گام دو ماژور کاملأ بر دانگ دوم منطبق است.

 

 

بیشتر بدانید:

ساز های که کاربرد کمتری در ارکستر دارند.

باروک

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of