رامین معمار

دسته: تئوری موسیقی

فونوگراف و تحول ضبط موسیقی در ایران دوره ی قاجار

تاریخ تحول ضبط موسیقی در دوره مظفرالدین شاه قاجار، استفاده از دستگاه فونوگراف در اواخر عهد ناصرالدین شاه جنبه ی کاملا اختصاصی داشت. از اوایل دوره مظفرالدین شاه، از همان نوع و همان ساخت، تعدادی دستگاه فونوگراف وارد ایران شد. از همین دوره به تدریج، جسته گریخته در برخی روزنامه های ایران نیز اشاره ای […]

ادامه مطلب

تمهیداتی در معماری ایران به کار رفته، که از نظز صوتی قابل توجه است.

ضبط موسیقی علاقه به ماندگاری و دیرپایی صوت از روزگاران کهن جزو آرزو های بشر بوده است. دانشمندان از دیرگاهان در جست وجوی کشف شیوه هایی بوده اند، که بتوانند اصوات طبیعت و حتی آواهای گفتار را بطور مصنوعی تولید و ضبط کنند، در برخی از معماری ایرانی تمهیداتی به کار رفته است. که از […]

ادامه مطلب

کلید در پی بحث حامل و محل قرار گیری نت ها روی آن

در وب نوشت قبلی، حامل و نام نت ها توضیح داده شد، در اینجا می خواهیم کلید را توضیح دهیم همچنان که از توضیحات قبلی بر می آید، کلید برای شناختن نام نت ها بر روی حامل به کار برده می شود، سل، که همیشه بر روی خط دوم قرار می گیرد، علاوه بر سل […]

ادامه مطلب

نشانه های خط موسیقی ، نام نت ها، خط حامل، و کاربرد آن

نشانه های خط موسیقی ،  هنر موسیقی ، دارای این خصیصه است که به یاری خطی ویژه به نام ((خط موسیقی)) می توان آن را ثبت کرد، زبانی بین المللی که سرتاسر دنیا آن را می شناسند. که همان نشانه های خط موسیقی هستند. ((مثلا اگر قطعه ای در ژاپن نوشته شود، در ایران، و […]

ادامه مطلب

دیاتونیک ،زیر شاخه های آن، و نظام پیوند در موسیقی

گام دیاتونیک : از آنجا که فاصله میان درجه ها در گروه گام های دیاتونیک یه دست و برابر نیست، و از آنجا که الگوی قرار گرفتن این فاصله در هر گونه با گونه دیگر متفاوت است، این گروه انواع گوناگونی را در بر میگیرد. گام عنوان شده به دو رده تقسیم می شود: رده […]

ادامه مطلب

گام در موسیقی، ویژگی و اهمیت آن بخصوص در آهنگسازی

گام : عبارت است از تعدادی اصوات پی در پی که با فاصله های معین و حساب شده به دنبال هم قرار گرفته است. بنابراین آنچه در آن اهمیت دارد تعدا اصوات پیاپی، و نیز فاصله میان آنهاست. و این عوامل است که، نوع آن را تعیین می کند. اصوات معین و پی در پی […]

ادامه مطلب

بسامد (فرکانس)

زیر و بم بودن صدا ها با بسامد (فرکانس) نوسان های آن مشخص می شود. هر چه نوسان سریع تر باشد. صدا زیر تر است و هر چه نوسان کند تر باشد صدا بم تر است.   به گفته راجر کیمی ین: هرچه شیء نوسان کننده کوچک تر باشد نوسانی سریع تر خواهد داشت و […]

ادامه مطلب