Ramin Memar

برچسب: توسعه فردی

کتاب توسعه فردی و ابعاد آن

معرفی کتاب توسعه فردی و ابعاد آن کتاب توسعه فردی و ابعاد آن، نوشته‌ی مشترک رامین معمار و مهرانگیز سینائی، عوامل کلیدی در احساس رضایت فرد از کیفیت زندگی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. این اثر روان‌شناختی به بررسی بُعدهای توسعه‌ی فردی و ارتباط و تعامل آن با مدیریت استرس و زمان، تقویت هوش هیجانی و کیفیت […]

ادامه مطلب